Skyl af brandhaner i Egedal

Fra uge 36 til uge 42 er der planlagt afprøvning af Egedal Kommunes brandhaner for at sikre, at de virker, når der er brug for dem.

Efter afprøvningen kan der forekomme rødligt vand i en kortere periode. Vandet er ikke sundhedsskadeligt, men kan føre til misfarvning af vasketøj. Oplever du rødligt vand, anbefaler vi, at du lader vandhanen løbe, til vandet igen er klart.

Vandet er ikke på nogen måde sundhedsskadeligt, men kan føre til misfarvning af hvid vask.

Frederiksborg Brand & Redning starter skylningen i uge 36 og forventer at være færdige i uge 42.

Afprøvningen af brandhanerne vil foregå Mandag til Torsdag i tidsrummet 07.30 til 16.30.