Hvem har ansvaret?

Som husejer har du selv ansvaret for alle installationer på din ejendom. Det er dit ansvar at aflede spildevand fra din kælder, mens Forsyning Balllerup har ansvaret for at transportere spildevand fra kloak til renseanlæg. Du skal derfor fx selv sikre din kælder mod oversvømmelser.

På samme måde har du ansvaret for de vandledninger, der ligger på din grund. Er der brud på din vandledning på grunden, er det dit ansvar.

Du skal altid bruge en autoriseret kloakmester eller VVS-installatør til at lave ændringer eller reparere dine ledninger.