SMS-service

Forsyning Ballerup har taget et nyt varslingssystem i brug
Systemet skal bruges til at give besked når du som forbruger, oplever situationer med driftsforstyrrelser på vandforsyningen. Det kan f.eks. være tilfældet med akut opstået vandledningsbrud og vi derfor bliver nødt til at lukke for vandet i en periode.  
SMS tjenesten er gratis, og som kunde er du automatisk tilmeldt vores sms-service, hvis dit mobilnummer er offentligt.

Du kan tilmelde flere mobilnumre til vores SMS-service. Det kan f.eks. være hvis du ejer et kolonihavehus eller er vicevært for en ejendom. 

Du kan afmelde dit mobiltelefonnummer. Det kan f.eks. være, hvis du har flere mobilnumre tilknyttet samme forbrugsadresse, og kun ønsker at modtage varslinger på udvalgte numre.

Du kan tilmelde og afmelde mobiltelefonnumre her:

Tilmeld / Afmeld beredskabsalarm