Priser/takster

Loven foreskriver, at alle indtægter og udgifter vedrørende vand/spildevand og renseanlæg over tid skal "hvile i sig selv". Dette betyder, at der over en årrække ikke må opkræves mere i takster end der skal bruges til såvel drift som renovering og nyanlæg.

I taksterne er indregnet udgifter til den daglige drift samt udgifter til renovering og nyanlæg.

Takster for vand og spildevand 2017 og 2016 
I vandbidraget er indregnet afgiften til staten pr. m³.

År
 
Vandbidrag pr. m³
incl. moms
Vandafledningsbidrag pr. m³
incl. moms

Afgift til staten pr. m³
Inkluderet i vandbidraget.

2017 20,49 kr. 24,16 kr. 7,81 kr.
2016 21,03 kr. 33,61 kr. 7,81 kr.

Hvis du ønsker at blive sluttet til kloaksystemet, skal du betale et tilslutningsbidrag. 

 

Hvis du ønsker at se afgifter og bidrag for 2017, klikker du her

Hvis du ønsker at se afgifter og bidrag for 2016, klikker du her

 

Service til vores grundejere/ forbrugere:

Vi rådgiver og informerer og er behjælpelige med jeres vandinstallationer. Vi kan evt fremsende tegninger over stik på egen grund.

Søgning af spindel (stopventil) på egen grund er UDEN omkostninger for dig.

Hvis stophanen eller ventilerne ikke virker, skal du henvende dig til en autoriseret VVS'er, som skal udskifte den defekte del.

 

Information til VVS'ere og kunder:

Du skal anmode Forsyning Ballerup om at få lukket for vandet, dette kan din VVS'er hjælpe med. Dette skal gøres MINDST 2 HVERDAGE før selve udskiftningen af stophanen. Vi skal varsko de øvrige forbrugere, som bliver berørt af lukningen. Vi lukker ikke for vandtilførelsen til vejen grundet defekte ventiler i dit hus.

Hvis der er tale om erhverv eller boligforeninger, skal vi have besked MINDST 5 HVERDAGE før lukningen.

Denne ydelse koster 1.500 kr. indenfor normal arbejdstid. Beløbet er inklusiv moms.