Målerskift - ændring af tid

Loven forpligter Forsyning Ballerup til at foretage stikprøvekontrol af vandmålere, når de er 6 år gamle. Med den type målere, der er på markedet i dag har vi valgt, at tilstræbe en udskiftning af vandmålere hvert 6. år.
Du får et brev, når det er aktuelt. I brevet er angivet et tidspunkt for vandmålerskiftet. Hvis dette tidspunkt ikke passer kan du ændre det her.

Før vi kommer for at udskifte vandmåleren, skal du afprøve, om ventilerne/hanerne på begge sider af måleren kan lukke for vandet. Kan de ikke det, skal din egen VVS-installatør først udskifte ventilerne, før vi kan skifte måleren.

Problemer under bookingen: Kontakt Forsyning Ballerup, på tlf.nr. 44 83 60 00, tryk 2. Man.-fre. kl. 9:00-12:00.

Afprøvning af ventilerne:
Først skal du åbne for en vandhane så tæt ved måleren som muligt. Luk derefter først den ene ventil før måleren, så viseren på måleren stopper. Tjek at vandet ikke løber. Luk op for ventilen igen.
Luk derefter den anden ventil efter måleren, så målerens viser stopper. Tjek at vandet ikke løber. Luk op for ventilen igen.

Skulle du få en vandskade i huset, er det rart at vide, at ventilerne er i orden, så du kan lukke for vandtilgangen.