Ledningsinfo

I Forsyning Ballerup har vi ikke kendskab til de ledninger, du har liggende på din egen grund. Det kan du få oplysninger om ved at henvende dig til Ballerup Kommunes byggesagsafdeling. Du kan også selv slå op på det det digitale byggesagskort på  https://ballerup-borger.filarkiv.dk/

Entreprenører 

Alle, der skal udføre gravearbejde på offentlig vej skal undersøge ledningsforholdene inden gravearbejdet startes. Dette sker gennem en forespørgsel til Ledningsregisteret LER www.ler.dk

På den måde kan graveskader og skader på ledninger undgås. Registreret indeholder både oplysninger om, hvor ledningerne ligger og hvem der ejer dem. Skal du bruge oplysning om Forsyning Ballerups ledninger, skal du også lave en forespørgsel til LER.

Du modtager derefter automatisk oplysninger fra os.

Hurtigt overblik 
Du kan få et hurtigt overblik over, hvor vi har oplysninger om ledninger i vores forsyningsområde, på vores Borger-GIS. Disse oplysninger må IKKE bruges til at grave efter. Du skal altid søge oplysninger gennem LER.

Ledningsinfo Forsyning Ballerup