Ansøgning om kloakstik

Følgende ydelser bestilles hos Forsyning Ballerup:
Nye kloakstik på hhv. regnvandssystem, spildevandssystem og fællessystem

Procedure

  1. Grundejeren udfylder nedenstående ansøgningsblanket elektronisk.
  2. Grundejeren sender ansøgningen pr. mail til novafos@novafos.dk
  3. Hvis ansøgningen vedrører etablering af et nyt stik, skal der altid vedlægges en tegning, der viser, hvor stikket/stikkene ønskes indført på matriklen, med koter osv. Dette ønske vil vi så vidt muligt efterkomme.
  4. Hvis ansøgningen ikke er udfyldt korrekt eller der ikke er vedlagt en tegning, vil Forsyning Ballerup returnere den til ejeren.

Stikledningsarbejdet vil blive udført 4-8 uger efter vi har modtaget ansøgning.

Her kan du finde ansøgningsblanketten.