Afløb

Spildevand er vand fra gulvafløb, toiletter og lignende. Det indeholder både faste affaldsstoffer og stoffer, som ikke er gode for miljøet. Derfor skal vandet renses, før det kan ledes ud i naturen. Forsyning Ballerup transporterer dagligt spildevand fra ca. 48.000 borgere og ca. 4.300 virksomheder. Spildevandet ledes til Måløv Renseanlæg eller til Spildevandscenter Avedøre.

Det foregår gennem to forskellige typer ledningsnet:

Fællessystemet, hvor spildevand og regnvand løber gennem de samme rør.

Separatsystemet, hvor spildevandet løber i et rørsystem og regnvandet i et andet. I Forsyning Ballerup har vi ca. 20 km fællesledninger, ca. 170 km spildevandsledninger og ca. 190 km regnvandsledninger.

Du kan læse mere om, hvordan din kloak virker og se hvem der har ansvaret for kloakken her.